Kontaktujte nás:

LogHub monitornovanie v sklade

Potravinársky priemysel - obchod & gastronómia

Bezpečný a spoľahlivý spôsob merania teploty, vlhkosti a ďalších parametrov pri výrobe, distribúcii, skladovaní a predaji potravín

Bezdrôtové riešenie

Bezdrôtové riešenie


jednoduchá inštalácia

rýchlo a bez káblov

bez zásahu do chladiacich zariadení

Nepretržité meranie

Nepretržité meranie


automatické monitorovanie

24h denne 365 dní v roku

eliminácia ľudských chýb

Notifikácie v mobile

Notifikácie v mobile


nepretržitý prístup k dátam

správa systému na diaľku

pohotová reakcia

Včasné varovanie

Včasné varovanie


prekročenie teploty

výpadok elektriny

otvorenie chladničky

V súlade s normami

V súlade s normami


presné meranie

kalibrované

v súlade s HACCP

Report

Report


automaticky a elektronicky

podľa požiadaviek HACCP

v PDF aj CSV formáte

Optimalizácia nákladov

Optimalizácia nákladov


nízka vstupná investícia

prevencia strát

úspora prevádzkových nákladov

Komplexné služby

Komplexné služby


bezstarostná prevádzka

automatická rekalibrácia

technická podpora a servis

Ste pripravení na najbližšiu kontrolu monitorovania teploty vašej prevádzky?

Pravidelná automatická kontrola kritických bodov teplotného reťazca má zásadný vplyv na bezpečné uchovanie a skladovanie potravín či hotových jedál. Pri výrobe či skladovaní potravín je potrebné dodržiavať hygienické požiadavky, ktoré sú ustanovené v zákone. Sklady potravín musia byť vybavené meracími, regulačnými a registračnými zariadeniami, ktoré umožňujú dodržiavanie a kontrolu určených podmienok skladovania. Skladované výrobky musia byť sústavne kontrolované, o čom sa musí viesť evidencia. A to aj počas víkendov a sviatkov, kedy nemôže kontrolu vykonávať personál osobne a v prípade nevyhovujúcich podmienok zabezpečiť potrebnú nápravu.

Ideálnym riešením je zvoliť si plne automatický systém, ktorý dokáže indikovať a signalizovať nedodržanie požadovaných hodnôt teploty a vlhkosti a ihneď vás o tejto skutočnosti informuje. Pri včasnom odhalení teplotných rozdielov môžete pohotovo reagovať a tým ušetriť Vaše zdroje, či už finančné alebo energetické. Navyše, zariadenia, stroje a prístroje používané na meranie pritom musia byť kalibrované a pravidelne overované. LogHub Vám všetky tieto benefity prináša vo forme komplexnej služby. Vaše dáta budú v bezpečí a kedykoľvek k dispozícii pre ďalšiu analýzu, možné zdieľanie s kontrolnými orgánmi či pre stiahnutie do reportov podľa požiadaviek HACCP.

LogHub cloudový systém

Čo je Loghub?

LogHub je plne autonómny, bezdrôtový systém loggerov s minimálnou 2 ročnou životnosťou batérií, ktorý v reálnom čase zobrazuje a automaticky zaznamenáva teplotu a vlhkosť, archivuje reporty, zasiela alarmy a alerty otvorených dverí.

Možné využitie systému

Loghub dokáže okrem teploty a vlhkosti merať akékoľvek ďalšie parametre prostredia - otrasy, vibrácie, náklon, nežiadúce otvorenie, polohu, CO2 a iné. Predstavuje efektívne riešenie pre akýkoľvek typ prevádzky s potrebou monitorovania prostredia. Okrem už vyššie spomenutých odvetví je jeho využitie vhodné aj pre automobilový, chemický či letecký priemysel.

Meranie

Dáta sú merané automaticky a nepretržite v časových intervaloch, ktoré si sami zadefinujete. Systém eliminuje ľudský faktor a je ľahko škálovateľný. Počet loggerov závisí od veľkosti prevádzky a nie je problém ich pridávať alebo uberať aj počas behu systému.

Bezpečnosť dát a archivácia

Všetky dáta sú posielané na zabezpečený cloud, na ktorý sa viete pripojiť odkiaľkoľvek. Je na Vás či si otvoríte LogHub prostredie na webe alebo v telefóne, nie je potrebná inštalácia žiadnej špeciálnej aplikácie. Pre zvolené dáta je možné kedykoľvek vygenerovať a stiahnuť kompletný report vyhovujúci normám HACCP vo formáte PDF alebo bezplatne aj vo formáte CSV s možnou následnou úpravou v exceli.

Notifikácie a alarmy

Ak sa vyskytne nežiadaná udalosť, systém vás na ňu upozorní formou notifikácie - emailom, SMS, volaním alebo push notifikáciami v telefóne.

Inštalácia

Systém LogHub má jednoduchú inštaláciu, ktorú zvládne naozaj každý. V prípade potreby Vám radi poskytneme technickú podporu. Nie je potrebné inštalovať žiadne káble, všetko funguje bezdrôtovo. Nemusíte sa obávať ani žiadneho zásahu či vŕtania do chladiacich zariadení.

Optimalizácia nákladov

Monitorovací systém LogHub je cenovo dostupným a efektívnym riešením. Jeho zavedením do prevádzky optimalizujete náklady na energie ako aj obslužný personál. Zabezpečuje dodržiavanie teplotného reťazca, čím predchádza znehodnoteniu potravín.

Požiadavky na systém

Jediné, čo systém potrebuje, je pripojenie na internet a voľná elektrická zásuvka. V prípade potreby zabezpečíme v rámci služby aj pripojenie na internet.

Pripojenie na internet

Pripojenie na internet

Elektrická zásuvka

Jedna elektrická zásuvka

Výhody Loghub

 • automatické monitorovanie 24 hodín denne, 365 dní v roku
 • prehľadné a bezpečné dáta k dispozícii kdekoľvek a kedykoľvek uložené na webe a v telefóne
 • jednoduchá konfigurácia systému bez nutnosti inštalácie špeciálneho programu - systém funguje na bežnom zariadení s prístupom na internet
 • možnosť individuálneho nastavenia merania, ktoré vyhovuje legislatíve, ale aj interným predpisom a potrebám zákazníka
 • upozornenia o udalostiach v reálnom čase a zaslanie alarmu pri prekročení hraníc merania
 • zmena kritických hraníc, intervalu merania či pridanie loggerov priamo z aplikácie
 • generovanie a sťahovanie prehľadných reportov vyhovujúcich požiadavkám HACCP v PDF aj CSV
 • sťahovanie dát pre ďalšiu analýzu
 • možné zdieľanie údajov medzi viacerými užívateľmi a zariadeniami ako aj s tretími stranami - napr. kontrolné orgány
 • všetko z pohodlia kancelárie za nepretržitého priebehu merania
 • bez potreby asistencie odborného technika
 • eliminácia chýb spôsobených ľudským faktorom
zariadenia
LogHub zariadenia

Vlastnosti loggerov

Meraná veličina Teplota Relatívna vlhkosť
Podporované jednotky °C, °F, K % RH
Rozsah použitia -20°C až +65°C (-40°C až +85°C) 0% RH až 100% RH
Presnosť merania ±0.5°C (kalibračný protokol) 3.5% RH (kalibračný protokol)
Počet záznamov neobmedzený
Krok merania voliteľný (od sekúnd až po hodiny)
Počet hraníc 2 (horná a dolná)
Počet notifikačných pravidiel neobmedzený
Spôsob inštalácie bez inštalácie
Výdrž batérie 2 roky používania*

* výdrž batérie závisí od teploty, v ktorej bude logger používaný a od spôsobu použitia.

Vyskúšajte Loghub

NA SKÚŠKU ZADARMO BEZ ZÁVÄZKOV

Váhate, či je LogHub pre vás to pravé? Vyskúšajte službu vo vašej prevádzke zadarmo bez záväzkov. Kontaktujte nás pre viac informácií.

Vyskúšajte Loghub zadarmo