Kontaktujte nás:

LogHub monitornovanie v sklade

Teplotné mapovanie

Odhaľte kritické miesta vo vašom sklade

Bezdrôtové riešenie

Bezdrôtové riešenie


jednoduchá inštalácia

rýchlo a bez káblov

flexibilné prispôsobenie zmenám

Nepretržité meranie

Nepretržité meranie


k dispozícii v reálnom čase

automatické meranie

eliminácia ľudských chýb

Notifikácie v mobile

Notifikácie v mobile


okamžité info o prekročení teplotných hraníc

schopnosť okamžitej analýzy dôvodov

pohotová reakcia pre nápravné opatrenia

Včasné varovanie

Včasné varovanie


identifikácia problémových miest a zariadení

počas výkonu teplotného mapovania

odstránenie nedostatkov v skladových priestoroch

V súlade s normami

V súlade s normami


presné meranie

kalibrované

podľa zákona

Report

Report


automaticky a elektronicky

podľa legislatívnych požiadaviek

v PDF aj CSV formáte

Optimalizácia nákladov

Optimalizácia nákladov


nízka vstupná investícia

prevencia strát

úspora prevádzkových nákladov

Komplexné služby

Komplexné služby


osobná prehliadka priestorov

technická podpora a servis

prenájom technických zariadení

Teplotné mapovanie v distribúcii liečiv je povinné!

Teplotné mapovanie je podľa vyhlášky MZ SR o požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax pre distribútorov liečiv* povinné. Hoci je zákon v platnosti už od roku 2012, kontrolné orgány doposiaľ teplotné mapovanie v prípade existujúcich prevádzok aktívne nevyžadovali. V súčasnosti, ak je počas kontroly zistená absencia teplotného mapovania, kontrolný orgán dožiada výkon mapovania a vypracovanie súvisiacej dokumentácie.

Teplotné mapovanie je potrebné nielen v skladoch, ale aj v distribúcii počas prepravy. Okrem skladových priestorov sa vyžaduje aj mapovanie chladiacich a mraziacich boxov. Vo farmaceutickom priemysle je teplotné mapovanie potrebné aj v zmysle požiadaviek orgánov, noriem a nariadení ako EMA, FDA a GSP / GDP / GMP / GLP. Výstupnú dokumentáciu z mapovania teploty, protokoly, správy je možné harmonizovať so zaužívaným postupom, procesom, štandardom podľa požiadaviek zákazníka.

*128/2012 Z. z. Vyhláška "Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. marca 2012 o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax"

Teplotné mapovanie

Čo je Teplotné mapovanie?

Teplotné mapovanie vám pomôže odhaliť kritické miesta vo vašom sklade. Vďaka teplotnému mapovaniu má prevádzkovateľ skladových priestorov istotu, že priestory sú vhodné na skladovanie určeného tovaru a počas prevádzky je možné udržať podmienky prostredia v stanovených hraniciach či kritériách.

Možné využitie systému

Teplotné mapovanie je dôležité najmä v prípade teplotne senzitívnych tovarov s úzkym stabilitným intervalom. Mapovanie je možné realizovať na rôzne veličiny. Najčastejšie je mapovaná teplota, prípadne vlhkosť, mapovať je však možné akékoľvek požadované veličiny. R-DAS poskytuje službu teplotného mapovania pre novozavedené aj existujúce prevádzky, prevažne sklady.

Mapovanie

Mapovanie sa realizuje dočasným rozmiestnením siete senzorov systému LogHub v trvaní niekoľkých dní až týždňov. Údaje sú okamžite k dispozícii online na prípadné korigovanie siete senzorov.

Senzory

Senzory sú bezdrôtové, je možné ich kedykoľvek presunúť a overiť si podmienky na akomkoľvek mieste. Veľa skladových priestorov sa dispozične mení podľa aktuálneho stavu skladu a charakteru uchovaného materiálu. S LogHubom sa tejto zmene dokážete prispôsobiť doslova za pár sekúnd a to bez prerušenia monitorovania.

Dokumentácia a validácia

Vďaka teplotnému mapovaniu sa o vhodnosti priestorov vytvoria dokumentované záznamy, čím sa validuje vhodnosť priestoru vo vzťahu k realizovanej činnosti a skladovaným tovarom.

Čo je súčasťou služby teplotného mapovania?

  • Príprava validačného plánu - popis procesu teplotného mapovania, postupnosť krokov, v ktorom sa zohľadnia zákaznícke Standard Operating Procedures (SOP).
  • Analýza rizík - identifikovanie elementov, ktoré narúšajú homogenitu teploty v sklade a návrhy na ich zmiernenie či úplné odstránenie.
  • Inštalácia meracieho systému podľa individuálnej špecifikácie - určenie umiestnenia loggerov a topológie systému, aby bola pokrytá celá plocha skladu a všetky rizikové miesta (rampa, dvere, okná, portály, klimatizačné/vetracie otvory, osvetlenie …).
  • Inicializácia zariadení, centrálnych jednotiek, meracích senzorov.
  • Poskytnutie dokumentácie pre evidenciu záznamov z mapovania - formuláre pre záznam dôležitých udalostí, ktoré ovplyvňujú teplotu, napr. nakládka, vykládka, otvorenie dverí, okien a podobne.
  • Výkon monitoringu teplotného mapovania - dĺžka merania spravidla trvá niekoľko dní až týždňov a závisí od individuálnych podmienok zákazníka. Súčasťou služby je prenájom technických zariadení potrebných pre výkon mapovania (loggery (senzory), centrálne jednotky, konektivita (v prípade potreby) a iné).
  • Spracovanie reportu s vyhodnotením a odporúčaniami optimálnej dispozície skladových pozícií, teplotnej mapy s vyznačením zón odporúčaných pre skladovanie, okrajových zón a zón nevhodných pre skladovanie.

Cena

K našim zákazníkom pristupujeme individuálne. Navrhované riešenie prispôsobujeme špecifickým potrebám zákazníka, preto je súčasťou ponuky služieb aj individuálna cenová kalkulácia.

Po prijatí požiadavky o vykonanie teplotného mapovania spravidla nasleduje osobná obhliadka priestorov. Počas mapovania by mala byť zabezpečená bežná prevádzka a približne 60%-ná obsadenosť skladu tovarom. V prípade, že zákazník disponuje vhodnou dokumentáciou skladovacích priestorov, podmienok, procesov alebo je v priestoroch už nasadený systém monitorovania prostredia, je možné pripraviť indikatívnu ponuku aj bez osobnej obhliadky. V prípade potreby viacnásobného teplotného mapovania (sezónne, cyklické, iné), poskytujeme na následné mapovanie výrazné zľavy.

Náš tip: Výhodná ponuka

  • V prípade potreby viacnásobného teplotného mapovania (sezónne, cyklické, iné), poskytujeme na následné mapovanie výrazné zľavy. Obyčajne sa vyžaduje mapovanie v letnom a zimnom období počas najextrémnejších podmienok v roku, ak mapovanie v týchto obdobiach potvrdí vyhovujúce skladové podmienky, priestory sú validované celoročne.
  • V prípade, že sa po skončení teplotného mapovania rozhodnete pre trvalú prevádzku monitorovacieho systému, radi Vám pripravíme individuálnu zvýhodnenú cenovú ponuku. Zároveň získate 100% zľavu z poplatku za inštaláciu monitorovacieho online systému s kontinuálnym záznamom.

Získajte orientačnú cenovú ponuku