Kontaktujte nás:

LogHub monitornovanie v sklade

Automatický systém pre monitorovanie teploty, vlhkosti a mnoho ďalších parametrov

Efektívne riešenie vhodné pri výrobe, skladovaní a distribúcii v potravinárskom priemysle, v obchode, farmaceutickom priemysle, v lekárňach, laboratóriách a v ďalších výrobných a logistických podnikoch s riadenými procesmi

Bezdrôtové riešenie

Bezdrôtové riešenie


jednoduchá inštalácia

rýchlo a bez káblov

bez zásahu do chladiacich zariadení

V súlade s normami

V súlade s normami


presné meranie

kalibrované

podľa zákona

Nepretržité meranie

Nepretržité meranie


automatické monitorovanie

24h denne 365 dní v roku

eliminácia ľudských chýb

Notifikácie v mobile

Notifikácie v mobile


nepretržitý prístup k dátam

správa systému na diaľku

pohotová reakcia

Vyvinuté a vyrobené na Slovensku

Vyrobené na Slovensku


vlastný vývoj

interná výroba a testovanie

certifikované akreditovaným laboratóriom

Optimalizácia nákladov

Optimalizácia nákladov


nízka vstupná investícia

prevencia strát

úspora prevádzkových nákladov

Komplexné služby

Komplexné služby


bezstarostná prevádzka

automatická rekalibrácia

technická podpora a servis

Ekologicky udržateľné

Ekologicky udržateľné


nízkopríkonové zariadenia

ekologická recyklácia zariadení

znižovanie spotreby energií

LogHub cloudový systém

Čo je Loghub?

LogHub je plne autonómny, bezdrôtový systém loggerov s minimálnou 2 ročnou životnosťou batérií, ktorý v reálnom čase zobrazuje a automaticky zaznamenáva teplotu a vlhkosť, archivuje reporty, zasiela alarmy a alerty otvorených dverí.

Možné využitie systému

Loghub dokáže okrem teploty a vlhkosti merať akékoľvek ďalšie parametre prostredia - otrasy, vibrácie, náklon, nežiadúce otvorenie, polohu, CO2 a iné. Predstavuje efektívne riešenie pre akýkoľvek typ prevádzky s potrebou monitorovania prostredia. Okrem už vyššie spomenutých odvetví je jeho využitie vhodné aj pre automobilový, chemický či letecký priemysel.

Meranie

Dáta sú merané automaticky a nepretržite v časových intervaloch, ktoré si sami zadefinujete. Systém eliminuje ľudský faktor a je ľahko škálovateľný. Počet loggerov závisí od veľkosti prevádzky a nie je problém ich pridávať alebo uberať aj počas behu systému.

Bezpečnosť dát a archivácia

Všetky dáta sú posielané na zabezpečený cloud, na ktorý sa viete pripojiť odkiaľkoľvek. Je na Vás či si otvoríte LogHub prostredie na webe alebo v telefóne, nie je potrebná inštalácia žiadnej špeciálnej aplikácie. Pre zvolené dáta je možné kedykoľvek vygenerovať a stiahnuť kompletný report vyhovujúci legislatívnym požiadavkám vo formáte PDF alebo bezplatne aj vo formáte CSV s možnou následnou úpravou v exceli.

Notifikácie a alarmy

Ak sa vyskytne nežiadaná udalosť, systém vás na ňu upozorní formou notifikácie - emailom, SMS, volaním alebo push notifikáciami v telefóne.

Inštalácia

Systém LogHub má jednoduchú inštaláciu, ktorú zvládne naozaj každý. V prípade potreby Vám radi poskytneme technickú podporu. Nie je potrebné inštalovať žiadne káble, všetko funguje bezdrôtovo. Nemusíte sa obávať ani žiadneho zásahu či vŕtania do chladiacich zariadení.

Optimalizácia nákladov

Monitorovací systém LogHub je cenovo dostupným a efektívnym riešením. Jeho zavedením do prevádzky optimalizujete náklady na energie ako aj obslužný personál. Zabezpečuje dodržiavanie teplotného reťazca, čím predchádza znehodnoteniu potravín.

Požiadavky na systém

Jediné, čo systém potrebuje, je pripojenie na internet a voľná elektrická zásuvka. V prípade potreby zabezpečíme v rámci služby aj pripojenie na internet.

Pripojenie na internet

Pripojenie na internet

Elektrická zásuvka

Jedna elektrická zásuvka

Výhody Loghub

 • automatické monitorovanie 24 hodín denne, 365 dní v roku
 • prehľadné a bezpečné dáta k dispozícii kdekoľvek a kedykoľvek uložené na webe a v telefóne
 • jednoduchá konfigurácia systému bez nutnosti inštalácie špeciálneho programu - systém funguje na bežnom zariadení s prístupom na internet
 • možnosť individuálneho nastavenia merania, ktoré vyhovuje legislatíve, ale aj interným predpisom a potrebám zákazníka
 • upozornenia o udalostiach v reálnom čase a zaslanie alarmu pri prekročení hraníc merania
 • zmena kritických hraníc, intervalu merania či pridanie loggerov priamo z aplikácie
 • generovanie a sťahovanie prehľadných reportov vyhovujúcich legislatívnym požiadavkám v PDF aj CSV
 • sťahovanie dát pre ďalšiu analýzu
 • možné zdieľanie údajov medzi viacerými užívateľmi a zariadeniami ako aj s tretími stranami - napr. kontrolné orgány
 • všetko z pohodlia kancelárie za nepretržitého priebehu merania
 • bez potreby asistencie odborného technika
 • eliminácia chýb spôsobených ľudským faktorom
zariadenia
LogHub zariadenia

Vlastnosti loggerov

Meraná veličina Teplota Relatívna vlhkosť
Podporované jednotky °C, °F, K % RH
Rozsah použitia -20°C až +65°C (-40°C až +85°C) 0% RH až 100% RH
Presnosť merania ±0.5°C (kalibračný protokol) 3.5% RH (kalibračný protokol)
Počet záznamov neobmedzený
Krok merania voliteľný (od sekúnd až po hodiny)
Počet hraníc 2 (horná a dolná)
Počet notifikačných pravidiel neobmedzený
Spôsob inštalácie bez inštalácie
Výdrž batérie 2 roky používania*

* výdrž batérie závisí od teploty, v ktorej bude logger používaný a od spôsobu použitia.

Vyskúšajte Loghub

NA SKÚŠKU ZADARMO BEZ ZÁVÄZKOV

Váhate, či je LogHub pre vás to pravé? Vyskúšajte službu vo vašej prevádzke zadarmo bez záväzkov. Kontaktujte nás pre viac informácií.

Vyskúšajte Loghub zadarmo