LogHub

Automatický systém
pre monitorovanie teploty, vlhkosti a mnoho ďalších parametrov

Efektívne riešenie vhodné pri výrobe, skladovaní a distribúcii v potravinárskom priemysle, v obchode, farmaceutickom priemysle, v lekárňach, laboratóriách a v ďalších výrobných a logistických podnikoch s riadenými procesmi

jednoduchá inštalácia
rýchlo a bez káblov
bez zásahu do chladiacich zariadení

presné meranie
kalibrované
podľa zákona

automatické monitorovanie
24 hod. / 365 dní v roku
eliminácia ľudských chýb

nepretržitý prístup k dátam
správa systému v mobile
pohotová reakcia

vlastný vývoj
testovanie
certifikované akredit. laboratóriom

nízka vstupná investícia
prevencia strát
úspora prevádzkových nákladov

bezstarostná prevádzka
automatická rekalibrácia
technická podpora a servis

nízkopríkonové zariadenia
ekologická recyklácia zariadení
znižovanie spotreby energií

LogHub je plne autonómny, bezdrôtový systém loggerov s minimálnou 2 ročnou životnosťou batérií, ktorý v reálnom čase zobrazuje a automaticky zaznamenáva teplotu a vlhkosť, archivuje reporty, zasiela alarmy a alerty otvorených dverí.

Loghub dokáže okrem teploty a vlhkosti merať akékoľvek ďalšie parametre prostredia – otrasy, vibrácie, náklon, nežiadúce otvorenie, polohu, CO2 a iné. Predstavuje efektívne riešenie pre akýkoľvek typ prevádzky s potrebou monitorovania prostredia. Okrem už vyššie spomenutých odvetví je jeho využitie vhodné aj pre automobilový, chemický či letecký priemysel.

Dáta sú merané automaticky a nepretržite v časových intervaloch, ktoré si sami zadefinujete. Systém eliminuje ľudský faktor a je ľahko škálovateľný. Počet loggerov závisí od veľkosti prevádzky a nie je problém ich pridávať alebo uberať aj počas behu systému.

Všetky dáta sú posielané na zabezpečený cloud, na ktorý sa viete pripojiť odkiaľkoľvek. Je na Vás či si otvoríte LogHub prostredie na webe alebo v telefóne, nie je potrebná inštalácia žiadnej špeciálnej aplikácie. Pre zvolené dáta je možné kedykoľvek vygenerovať a stiahnuť kompletný report vyhovujúci legislatívnym požiadavkám vo formáte PDF alebo bezplatne aj vo formáte CSV s možnou následnou úpravou v exceli.

Ak sa vyskytne nežiadaná udalosť, systém vás na ňu upozorní formou notifikácie – emailom, SMS, volaním alebo push notifikáciami v telefóne.

Systém LogHub má jednoduchú inštaláciu, ktorú zvládne naozaj každý. V prípade potreby Vám radi poskytneme technickú podporu. Nie je potrebné inštalovať žiadne káble, všetko funguje bezdrôtovo. Nemusíte sa obávať ani žiadneho zásahu či vŕtania do chladiacich zariadení.

Monitorovací systém LogHub je cenovo dostupným a efektívnym riešením. Jeho zavedením do prevádzky optimalizujete náklady na energie ako aj obslužný personál. Zabezpečuje dodržiavanie teplotného reťazca, čím predchádza znehodnoteniu potravín.

Požiadavky na systém

Jediné, čo systém potrebuje, je pripojenie na internet a voľná elektrická zásuvka. V prípade potreby zabezpečíme v rámci služby aj pripojenie na internet.

Pripojenie na internet

Jedna elektrická zásuvka

Vyplňte formulár
a získajte DEMO ZADARMO

Vlastnosti loggerov

Meraná veličinaTeplotaRelatívna vlhkosť
Podporované jednotky°C, °F, K% RH
Rozsah použitia-20°C až +65°C (-40°C až +85°C)0% RH až 100% RH
Presnosť merania±0.5°C (kalibračný protokol)3.5% RH (kalibračný protokol)
 
Počet záznamovneobmedzený
Krok meraniavoliteľný (od sekúnd až po hodiny)
Počet hraníc2 (horná a dolná)
Počet notifikačných pravidielneobmedzený
Spôsob inštaláciebez inštalácie
Výdrž batérie2 roky používania*  (* výdrž batérie závisí od teploty, v ktorej bude logger používaný a od spôsobu použitia.)