LogHub

O nás

rdas_inovation

Kto sme

R-DAS je dynamická inovatívna slovenská R&D&I spoločnosť. Vyvíja a dodáva globálne inovácie a inteligentné riešenia, ktoré uľahčujú prácu ľuďom a sú aplikovateľné v rôznych priemyselných odvetviach, logistike, obchode, farmaceutike, zdravotníctve a iných oblastiach. Hlavnými oblasťami záujmu R-DAS sú informačné a komunikačné technológie, pričom vyvíja a vyrába všetky zložky systému: od softvéru, hardvéru až po implementáciu do integrovaných obvodov, od návrhu architektúry systému, protokolov až po aplikačné vrstvy a cloudové riešenia. Firma komplexne realizuje všetky hlavné činnosti od výskumu, vývoja až po výrobu, predaj a marketing SMART produktov a služieb. Počas dlhoročného pôsobenia realizovala spoločnosť R-DAS množstvo úspešných projektov a riešení na mieru, pričom získané know-how preniesla aj do tvorby monitorovacieho systému LogHub.

Prinášame riešenia

Zámerom spoločnosti R-DAS je prostredníctvom monitorovacieho riešenia LogHub prispieť k digitalizácii a zefektívneniu bežných činností, ktoré musia firmy a prevádzkari v lekárnictve, potravinárstve a mnohých ďalších odvetviach v zmysle legislatívnych požiadaviek každodenne vykonávať. Cieľom spoločnosti je neustále pracovať na zvyšovaní digitálnej bezpečnosti, plynulom chode systémov a vývoji nových funkcionalít, ktoré zvýšia efektívnosť procesov a uľahčia systém riadenia.

R-DAS partners
R-DAS location

Vyrobené na Slovensku

Celý proces vývoja a výroby prebieha priamo v spoločnosti R-DAS, vo vlastných výskumných laboratóriách, a práve preto je firma schopná zabezpečiť vysokú kvalitu svojich produktov. Vďaka návrhu, vývoju a dizajnovaniu na Slovensku dokáže flexibilne a rýchlo reagovať na zmeny a požiadavky zákazníkov. Monitorovací systém je možné prispôsobiť na mieru potrebám zákazníkov a na vyžiadanie realizovať jeho individuálne úpravy.

Bezpečnosť a ochrana dát na prvom mieste

Spoločnosť R-DAS má dlhoročné skúsenosti s digitálnymi technológiami a uvedomuje si dôležitosť informačnej bezpečnosti, ku ktorej pristupuje mimoriadne zodpovedne. Bezpečnosť a integrita dát sú pre firmu najvyššou prioritou. Namerané dáta sú prenášané a uchovávané v zabezpečenej podobe prostredníctvom cloudu. K dátam máte prístup iba Vy a to kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

R-DAS security