LogHub

Teplotné mapovanie

Odhaľte kritické miesta vo vašom sklade. Majte istotu, že sú vaše priestory vhodné na skladovanie určeného tovaru a majte podmienky prostredia pod kontrolou.

jednoduchá inštalácia
rýchlo a bez káblov
bez zásahu do chladiacich zariadení

presné meranie
kalibrované
podľa zákona

automatické monitorovanie
24 hod. / 365 dní v roku
eliminácia ľudských chýb

nepretržitý prístup k dátam
správa systému v mobile
pohotová reakcia

vlastný vývoj
testovanie
certifikované akredit. laboratóriom

nízka vstupná investícia
prevencia strát
úspora prevádzkových nákladov

bezstarostná prevádzka
automatická rekalibrácia
technická podpora a servis

nízkopríkonové zariadenia
ekologická recyklácia zariadení
znižovanie spotreby energií

Teplotné mapovanie v distribúcii liečiv je povinné!

Teplotné mapovanie je podľa vyhlášky MZ SR o požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax pre distribútorov liečiv* povinné. Hoci je zákon v platnosti už od roku 2012, kontrolné orgány doposiaľ teplotné mapovanie v prípade existujúcich prevádzok aktívne nevyžadovali. V súčasnosti, ak je počas kontroly zistená absencia teplotného mapovania, kontrolný orgán dožiada výkon mapovania a vypracovanie súvisiacej dokumentácie.

Teplotné mapovanie je potrebné nielen v skladoch, ale aj v distribúcii počas prepravy. Okrem skladových priestorov sa vyžaduje aj mapovanie chladiacich a mraziacich boxov. Vo farmaceutickom priemysle je teplotné mapovanie potrebné aj v zmysle požiadaviek orgánov, noriem a nariadení ako EMA, FDA a GSP / GDP / GMP / GLP. Výstupnú dokumentáciu z mapovania teploty, protokoly, správy je možné harmonizovať so zaužívaným postupom, procesom, štandardom podľa požiadaviek zákazníka.

*128/2012 Z. z. Vyhláška „Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. marca 2012 o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax“

loghub_temp_map

Teplotné mapovanie vám pomôže odhaliť kritické miesta vo vašom sklade. Vďaka teplotnému mapovaniu má prevádzkovateľ skladových priestorov istotu, že priestory sú vhodné na skladovanie určeného tovaru a počas prevádzky je možné udržať podmienky prostredia v stanovených hraniciach či kritériách.

Teplotné mapovanie je dôležité najmä v prípade teplotne senzitívnych tovarov s úzkym stabilitným intervalom. Mapovanie je možné realizovať na rôzne veličiny. Najčastejšie je mapovaná teplota, prípadne vlhkosť, mapovať je však možné akékoľvek požadované veličiny. R-DAS poskytuje službu teplotného mapovania pre novozavedené aj existujúce prevádzky, prevažne sklady.

Mapovanie sa realizuje dočasným rozmiestnením siete senzorov systému LogHub v trvaní niekoľkých dní až týždňov. Údaje sú okamžite k dispozícii online na prípadné korigovanie siete senzorov.

Senzory sú bezdrôtové, je možné ich kedykoľvek presunúť a overiť si podmienky na akomkoľvek mieste. Veľa skladových priestorov sa dispozične mení podľa aktuálneho stavu skladu a charakteru uchovaného materiálu. S LogHubom sa tejto zmene dokážete prispôsobiť doslova za pár sekúnd a to bez prerušenia monitorovania.
Vďaka teplotnému mapovaniu sa o vhodnosti priestorov vytvoria dokumentované záznamy, čím sa validuje vhodnosť priestoru vo vzťahu k realizovanej činnosti a skladovaným tovarom.

Požiadavky na systém

Jediné, čo systém potrebuje, je pripojenie na internet a voľná elektrická zásuvka. V prípade potreby zabezpečíme v rámci služby aj pripojenie na internet.

Pripojenie na internet

Jedna elektrická zásuvka

Čo je súčasťou služby teplotného mapovania?

Cena

K našim zákazníkom pristupujeme individuálne. Navrhované riešenie prispôsobujeme špecifickým potrebám zákazníka, preto je súčasťou ponuky služieb aj individuálna cenová kalkulácia.

Po prijatí požiadavky o vykonanie teplotného mapovania spravidla nasleduje osobná obhliadka priestorov. Počas mapovania by mala byť zabezpečená bežná prevádzka a približne 60%-ná obsadenosť skladu tovarom. V prípade, že zákazník disponuje vhodnou dokumentáciou skladovacích priestorov, podmienok, procesov alebo je v priestoroch už nasadený systém monitorovania prostredia, je možné pripraviť indikatívnu ponuku aj bez osobnej obhliadky. V prípade potreby viacnásobného teplotného mapovania (sezónne, cyklické, iné), poskytujeme na následné mapovanie výrazné zľavy.

 

Náš tip: Výhodná ponuka