Často kladené otázky (Q&A)

Základné informácie o systéme

Ako funguje systém LogHub?

LogHub je plne autonómny, bezdrôtový systém loggerov s minimálnou 2 ročnou životnosťou batérií, ktorý v reálnom čase zobrazuje a automaticky zaznamenáva teplotu a vlhkosť, archivuje reporty, zasiela alarmy a alerty otvorených dverí.

Aké sú výhody systému LogHub oproti klasickému meraniu?

Najväčšou výhodou je, že celý proces bude automatický a vy sa nebudete musieť o nič starať. Po prvotnej konfigurácii systému už netreba žiaden zásah. Taktiež získate podrobné dáta o vašej prevádzke. Systém poskytuje štatistiku, upozornenia, generovanie reportov, grafické znázornenie dát a množstvo ďalších funkcií. Veľkou výhodou je aj možnosť kontrolovania na diaľku. S naším systémom je jedno, kde sa nachádzate. Informácie o vašej prevádzke máte k dispozícii na pár kliknutí.

Pripojenie na internet a bezpečnosť údajov

Postup pripojenia na wifi

Centrálna jednotka skontroluje ihneď po spustení či má aktívne pripojenie k internetu. Ak nie, vytvorí vlastnú konfiguračnú wifi sieť s názvom LogHub. Pre pripojenie k tejto wifi sieti prostredníctvom vášho telefónu alebo počítača je potrebné zadať heslo, ktoré nájdete na nálepke Centrálnej jednotky.

Po pripojení k LogHub wifi sieti by vás malo vaše zariadenie do pár sekúnd automaticky vyzvať k jej nakonfigurovaniu. Ak sa tak nestane, použite internetový prehliadač vo vašom zariadení a zadajte adresu wifi.loghub.sk. Na tejto stránke nájdete formulár pre pripojenie k vašej wifi sieti (aby sa vám formulár zobrazil, musíte byť pripojený k LogHub wifi sieti). Zo zoznamu je potrebné vybrať vašu wifi sieť a zadať k nej heslo. Po potvrdení formulár automaticky zmizne a vaše zariadenie bude odpojené z LogHub wifi siete. Ak ste zadali správne heslo k vašej sieti, mala by začať centrálna jednotka komunikovať so systémom. Teraz môžete vašu Centrálnu jednotku zaregistrovať vo web aplikácii.

V prípade, že zadané heslo nebolo správne, bude do pár minút opäť vytvorená wifi sieť LogHub. V takom prípade je potrebné postup opakovať.

Je možné napojiť LogHub na akúkoľvek wifi sieť?

Centrálna jednotka podporuje len najnovšiu autentifikáciu wifi siete typu WPA2. Ak používate zabezpečenie wifi siete WEP, odporúčame vám zmeniť nastavenie na WPA2, prípadne kúpiť nový wifi router. WEP zabezpečenie je už zastaralé, ľahko prelomitelné a predstavuje bezpečnostné riziko pre vašu sieť a vaše dáta.

Čo v prípade, ak v priestoroch kde chcem systém umiestniť, nie je internetové pripojenie?

Službu pripojenia k internetu žiaľ neposkytujeme, no radi vám poradíme aké technické parametre by vaše pripojenie malo spĺňať. Samotný výber poskytovateľa a inštaláciu už budete musieť vyriešiť vy. Existuje aj alternatívny spôsob pripojenia bez nutnosti internetu v priestoroch prevádzky (prosím kontaktujte nás pre dotiahnutie detailov na loghub@loghub.sk).

Ako zistím, či moja wifi používa WPA2 zabezpečenie?

Jednou indíciou môže byť dĺžka hesla. Ak máte 10 znakové heslo pozostávajúce z číslic a prípadne písmen od A po F, tak s veľkou pravdepodobnosťou používate staré WEP zabezpečenie, ktoré nie je už od roku 2004 odporúčané používať. Najistejšie to zistíte prihlásením sa do nastavení vášho wifi routera.

Ako sú dáta umiestnené, aké je ich zabezpečenie?

Spoločnosť R-DAS, s.r.o. považuje bezpečnosť údajov za jednu z najdôležitejších vlastností systému. Naša spoločnosť je držiteľom certifikátov ISO 9001 a ISO 27001. Naše servery sú pod neustálim monitoringom, obsahujú najnovšie aktualizácie a sú pravideľne zálohované.

Koľko dát budú zariadenia prenášať cez wifi sieť?

Veľkosť prenášaných dát pri používaní nášho systému je zanedbateľná aj na pripojeniach k internetu s dátovým limitom. Jeden záznam má veľkosť približne 0,35KB.

Celkový prenesený objem dát záleží od počtu loggerov, centrálnych jednotiek, ako aj konfigurácie samotného merania.

Štandardne sa dáta cez sieť odosielajú každých 5 minút. Ak by ste používali jednu centrálnu jednotku s tromi loggermi, cez vašu sieť by sa odoslalo, aj spolu so servisnými dátami, približne 0,5MB denne.

Za 30 dní by to pri takejto konfigurácii bolo 15MB (a to sme počitali s pomerne veľkou rezervou).

15MB dát prenesiete ak:

  • 10x skontrolujete počasie na SHMU.sk
  • 6-8x vyhľadáte niečo cez google.sk
  • 3x navštívite stránku aktuality.sk
  • Otvorenie jednej stránky na Facebooku prenesie viac ako 25MB

Funkcionalita

Aké výhody mi prinesie LogHub v porovnaní s klasickým meraním teploty a jej „ručným“ zapisovaním?

Najväčšou výhodou je, že celý proces bude automatický a vy sa nebudete musieť o nič starať. Po prvotnej konfigurácii systému už netreba žiaden zásah. Taktiež získate podrobné dáta o vašej prevádzke. Systém poskytuje štatistiku, upozornenia, generovanie reportov, grafické znázornenie dát a množstvo ďalších funkcií.

Veľkou výhodou je aj možnosť kontrolovania na diaľku. S naším systémom je jedno, kde sa nachádzate. Informácie o vašej prevádzke máte k dispozicii na pár kliknutí.

Aké typy údajov/informácií mi systém poskytne?

Náš systém poskytuje podrobný prehľad nameraných dát za posledných 7 dní, kde je možné vidieť všetky namerané dáta z tohto obdobia. Všetky dáta sa archivujú a sú vám k dispozícii vo forme reportov.

Je riešenie LogHub schopné merať teploty v chladenom priestore a súčasne aj v štandardných regáloch?

Áno, logger môžete umiestniť aj do chladničky, prípadne do mrazničky, ktorá má minimálnu teplotu nie nižšiu ako -20°C.

Na akých zariadeniach sa môžem do systému pripojiť?

Na akomkoľvek zariadeni s internetovým prehliadačom a prístupom na internet. PC, tablet, mobil. Prístup k vašim dátam je cez web aplikáciu app.loghub.sk, ktorá je prispôsobená aj na mobilné zariadenia.

Je systém pripravený aj na neočakávané situácie ako napríklad výmena / čistenie chladničky?

Áno je. Ku každej hodnote v reportoch je možné priradiť tzv. anotáciu. Anotácia je textová poznámka pre danú hodnotu, kde je možné vysvetliť prípadnú vychýlenú hodnotu.

Čo je to report?

Všetky dáta sú v systéme automaticky archivované a naďalej prístupné vo forme reportov. Report obsahuje spracované dáta, štatistiku pre každé meracie miesto samostatne a tiež jednoduchý zoznam nameraných bodov pre protokol s možnosťou anotácie.

Report si nastavuje zákazník. Aktuálne systém podporuje záznam hodnoty z konkrétneho času alebo priemernú hodnotu za zvolený krok merania (od minút až po dni).

Každý mesiac potrebujeme archivovať report v tlačenej podobe, umožňuje systém tlač protokolu?

Áno, systém poskytuje možnosť exportovať protokol za zvolený mesiac vo formáte PDF alebo CSV, ktorý si potom môžete jednoducho vytlačiť. Protokol obsahuje graf hodnôt, jednoduchú štatistiku a tabuľku s jednotlivými hodnotami, časom záznamu a ich anotáciami.

Je riešenie LogHub odolné proti výpadku elektrického prúdu, resp. výpadku internetového pripojenia?

Pri výpadku internetového pripojenia sa namerané hodnoty nestratia, pri opätovnom nadviazaní spojenia ich centrálna jednotka pošle na server.

Pri výpadku elektrického prúdu loggery zaznamenávajú namerané hodnoty ďalej.

Pozor! Pri dlhších výpadkoch (hodiny až dni) systém nie je schopný generovať upozornenia na prekročenie nastavených teplotných hraníc.

Môžem si aplikáciu nainštalovať do svojho zariadenia (mobilu, počítača)?

Áno, po otvorení aplikácie na app.loghub.sk vám bude ponúknuté jej uloženie do zariadenia (viď foto). Aplikáciu môžete potom otvárať cez ikonu na domovskej ploche vášho zariadenia. Túto funkcionalitu podporujú:

  • Desktopové prehliadače pre Windows 10 (Chrome, Edge, Opera)
  • Mobilné zariadenia s Android
  • Mobilné zariadenia s iOS
  • Prehliadač Firefox túto funkcionalitu nepodporuje.

Za aké obdobie budú v cloude archivované údaje o časoch a teplotách nasnímané jednotlivými loggermi?

Údaje sú vám dostupné počas celého obdobia používania systému. Dĺžka ich ďalšieho uskladnenia záleží od vami zvoleného programu, minimálne to je však 3 roky. Pre archiváciu mimo systému LogHub je možný export údajov do PDF alebo CSV.

Akým spôsobom budem upozornený na prekročenie nastavených hraníc skladovacej teploty?

Emailom, upozornením v aplikácii, SMS a plánujeme pridať aj vyzváňanie na telefón.

Aktuálne v sklade do protokolu zaznamenávame iba jednu hodnotu denne a vyhovuje nám to. Vie tento systém fungovať rovnako?

Áno, systém Loghub dokáže plnohodnotne automatizovať aj tento proces. Stačí si nastaviť, v ktorú hodinu dňa chcete zaznamenať hodnotu do protokolu a systém vám bude ukladať iba jednu hodnotu v danom čase dňa. Zároveň však neprídete o funkcionalitu upozornenia na prekročenie hraníc, keďže sa jedná o oddelené funkcie aplikácie.

Nechcem dostávať upozornenia, chcem iba zautomatizovať proces vypĺňania protokolu.

Všetky upozornenia sú plne vo vašej réžii. To znamená, že vy rozhodnete pri akej udalosti chcete dostať upozornenie a akou formou chcete byť upozornený (emails, notifikácia, sms, hovor).

Náš sklad je väčší ako štandardné sklady bežných lekární. Bude tento systém fungovať aj v takýchto podmienkach?

Áno. Systém samotný nie je limitovaný veľkosťou priestoru. Jediná limitácia je dosah signálu. Každý logger musí dokázať komunikovať s centrálnou jednotkou. Tento problém sa dá často riešiť zvolením vhodnej polohy centrálnej jednotky. Maximálna vzdialenosť medzi loggerom a centrálnou jednotkou je závislá od typu stavby, pôdorysu priestorov aj ich zariadenia. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že táto vzdialenosť by nemala byť väčšia ako 5 až 8 metrov. V prípade, ak spojenie nie je stabilné, je možné problém vyriešiť umiestnením viacerých centrálnych jednotiek do skladu. Takáto inštalácia sa rieši individuálne podľa konkrétnej situácie.

Ak počas prevádzky rozšírime sklad, je možné pridať ďalšie loggery?

Áno. Celý systém je navrhnutý tak, aby bolo bez problémov možné pridávať a odoberať loggery podľa potrieb zákazníka.

Mám záujem o sledovanie aktuálnej situácie skladových priestorov a nepotrebujem protokol za predošlé mesiace.

Systém poskytuje všetkým zákazníkom podrobný prehľad aktuálnej aj minulej situácie. V takomto prípade budete používať iba tú časť systému, ktorá zobrazuje informácie a dáta za posledný týždeň a tiež hlavné menu (dashboard), v ktorom nájdete posledné namerané hodnoty a notifikácie. Môžete si nastaviť hraničné hodnoty a v prípade ich prekročenia vás systém automaticky upozorní. Následné vytváranie reportov si už nastavujete podľa svojich potrieb.

V našej spoločnosti je za skladové priestory zodpovedných viacero zamestnancov. Nie je to problém?

Systém podporuje bežnú organizačnú štruktúru. Po vytvorení profilu spoločnosti a zaregistrovaní získa váš účet práva konfigurovať celý systém. Následne viete jednoducho pozvať ďalších zamestnancov na spoluprácu (pomocou emailu). Zamestnanci budú môcť kontrolovať namerané dáta, no samotná konfigurácia je vždy na vás. Takto si môžete byť istý, že nikto neoprávnený váš systém “nepokazí”.

Môžem merať teplotu súčasne v chladenom a v bežnom regáli?

Áno, logger môžete umiestniť aj do chladničky, prípadne do mrazničky, ktorá má minimálnu teplotu nie nižšiu ako -20°C.

Inštalácia

Je LogHub plnohodnotnou náhradou súčasných teplomerov, ktoré ŠUKL ako kontrolný orgán uzná a nebude požadovať ešte aj paralelnú evidenciu skladovacej teploty?

Áno, riešenie LogHub je plnohodnotná náhrada klasického merania a evidencie skladovacej teploty liekov. Každý logger je samostatne kalibrovaný

Sú loggery kalibrované?

Áno, loggery sú kalibrované a v cene služby je zahrnutá aj ich rekalibrácia.

Je potrebná účasť technika pri inštalácii?

Technik nebude potrebný pre nainštalovanie produktu. Proces inicializácie je nastavený tak, aby to zvládol bežný užívateľ (priemerne technicky zdatný človek).

Čo je potrebné pre inštaláciu systému LogHub?

Jediné, čo systém potrebuje, je pripojenie na internet a voľná elektrická zásuvka. V prípade potreby zabezpečíme v rámci služby aj pripojenie na internet.

Zabezpečuje technickú podporu pri inštalácii a prevádzke?

Áno, v prípade potreby sme Vám plne k dispozícii. V prípade nejasností či problémov sa môžete obrátiť na nás písomne loghub@loghub.sk alebo telefonicky na tel. čísle +421 940 640 004.

Kde sa loggery umiestňujú?

Kdekoľvek, kde potrebujete monitorovať teplotu (chladnička, sklad, výdajňa / kancelária, laboratórium, atď.). Ich polohu v rámci miestnosti alebo chladničky môžete upraviť podľa vašich požiadaviek. V zásade by mali byť tam, kde skladujete tepelne citlivý tovar.

Koľko loggerov budem potrebovať?

Loggery berte ako náhradu za Vaše doterajšie teplomery. Takže ak napr. momentálne potrebujete 3 teplomery, budete potrebovať aj 3 loggery.

Teplotné mapovanie

Čo je to teplotné mapovanie?

Teplotné mapovanie je validácia prevádzky, že spĺňa podmienky pre prevádzku a skladovanie. Teplotné mapovanie Vám pomôže odhaliť kritické miesta vo vašom sklade. Vďaka teplotnému mapovaniu má prevádzkovateľ skladových priestorov istotu, že priestory sú vhodné na skladovanie určeného tovaru a počas prevádzky je možné udržať podmienky prostredia v stanovených hraniciach či kritériách.

Ponúkate službu teplotného mapovania?

Áno, teplotné mapovanie poskytujeme ako službu. Pre viac informácií nás kontaktujte písomne na loghub@loghub.sk alebo telefonicky na tel. čísle +421 940 640 004.