Majte energie pod kontrolou

Správa budov, zásob a majetku

Postihlo aj vás zdražovanie? Hľadáte možnosti kde ušetriť? LogHub ponúka riešenie aj pre Vás. Tepelný audit, monitorovanie spotreby energií alebo SMART HOME, nehovorí vám to nič? Spoznajte možnosti LogHub-u.

nákladov
na elektrinu
a vykurovanie

rýchlo
jednoducho
bez káblov

nepretržitý prístup k dátam
správa systému v mobile
pohotová reakcia

analýza
nedostatky
odporúčania

presné meranie
kalibrácia
podrobný teplotný audit

automatické monitorovanie
24 hod. / 365 dní v roku
eliminácia ľudských chýb

nízka vstupná investícia
prevencia strát
úspora prevádzkových nákladov

bezstarostná prevádzka
automatická rekalibrácia
technická podpora a servis

Čo LogHub prináša pre modernú správu budov?

loghub pohlady

Požiadavky na systém

Jediné, čo systém potrebuje, je pripojenie na internet a voľná elektrická zásuvka. V prípade potreby zabezpečíme v rámci služby aj pripojenie na internet.

Pripojenie na internet

Jedna elektrická zásuvka

LogHub je plne autonómny, bezdrôtový systém loggerov s minimálnou 2 ročnou životnosťou batérií, ktorý v reálnom čase zobrazuje a automaticky zaznamenáva teplotu a vlhkosť, archivuje reporty, zasiela alarmy a alerty otvorených dverí.

Loghub dokáže okrem teploty a vlhkosti merať akékoľvek ďalšie parametre prostredia – otrasy, vibrácie, náklon, nežiadúce otvorenie, polohu, CO2 a iné. Predstavuje efektívne riešenie pre akýkoľvek typ prevádzky s potrebou monitorovania prostredia. Okrem už vyššie spomenutých odvetví je jeho využitie vhodné aj pre automobilový, chemický či letecký priemysel.

Dáta sú merané automaticky a nepretržite v časových intervaloch, ktoré si sami zadefinujete. Systém eliminuje ľudský faktor a je ľahko škálovateľný. Počet loggerov závisí od veľkosti prevádzky a nie je problém ich pridávať alebo uberať aj počas behu systému.

 

Všetky dáta sú posielané na zabezpečený cloud, na ktorý sa viete pripojiť odkiaľkoľvek. Je na Vás či si otvoríte LogHub prostredie na webe alebo v telefóne, nie je potrebná inštalácia žiadnej špeciálnej aplikácie. Pre zvolené dáta je možné kedykoľvek vygenerovať a stiahnuť kompletný report vyhovujúci legislatívnym požiadavkám vo formáte PDF alebo bezplatne aj vo formáte CSV s možnou následnou úpravou v exceli.

Ak sa vyskytne nežiadaná udalosť, systém vás na ňu upozorní formou notifikácie – emailom, SMS, volaním alebo push notifikáciami v telefóne.

Systém LogHub má jednoduchú inštaláciu, ktorú zvládne naozaj každý. V prípade potreby Vám radi poskytneme technickú podporu. Nie je potrebné inštalovať žiadne káble, všetko funguje bezdrôtovo. Nemusíte sa obávať ani žiadneho zásahu či vŕtania do chladiacich zariadení.

Monitorovací systém LogHub je cenovo dostupným a efektívnym riešením. Jeho zavedením do prevádzky optimalizujete náklady na energie ako aj obslužný personál. Zabezpečuje dodržiavanie teplotného reťazca, čím predchádza znehodnoteniu potravín.

Vlastnosti loggerov

Meraná veličina Teplota Relatívna vlhkosť
Podporované jednotky °C, °F, K % RH
Rozsah použitia -20°C až +65°C (-40°C až +85°C) 0% RH až 100% RH
Presnosť merania ±0.5°C (kalibračný protokol) 3.5% RH (kalibračný protokol)
Počet záznamov neobmedzený
Krok merania voliteľný (od sekúnd až po hodiny)
Počet hraníc 2 (horná a dolná)
Počet notifikačných pravidiel neobmedzený
Spôsob inštalácie bez inštalácie
Výdrž batérie 2 roky používania*