LogHub

Zariadenia

Sme hrdí na našu odbornosť a skúsenosti v oblasti monitorovania, najmä v sektoroch gastronómie, farmácie a takisto sme spoľahlivým partnerom aj v oblasti sledovania prepravy tovaru.  Predstavujeme vám špičkové technologické nástroje, ktoré pomáhajú našim klientom optimalizovať ich procesy, náklady a dosiahnuť vynikajúce výsledky.

LogHub LITE

Cloudové riešenie

Observer LITE - Centrálna jednotka

Centrálna jednotka LogHub – Observer je komunikačné zariadenie, ktoré zbiera namerané údaje z loggerov, ktoré sú následne prenášané na server. Centrálna jednotka je určená na nepretržitú prevádzku. Jedna centrálna jednotka dokáže obslúžiť viac ako 100 loggerov.
Je umiestnená v priestoroch podľa požiadaviek zákazníka. Najčastejšie sú to skladové priestory, chladiace alebo mraziace zariadenia a pod., kde sa nachádza cenný a citlivý tovar. Centrálna jednotka komunikuje bezdrôtovo vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz a na komunikáciu so serverom a servisným API využíva Wifi. Údaje z loggerov sa tiež zbierajú bezdrôtovo. Jednotka vyžaduje napájanie z elektrickej siete avšak jej spotreba je zanedbateľná. Kompatibilná je s ktorýmkoľvek z loggerov z „LITE“ rady.

Rozsah použitia: -10 až 65°C, do 90%RH
Rozmery: 45x68x18 mm
IP krytie: IP30
Typická spotreba: 160mA
Napájanie: zo siete cez adaptér. 

Cloudové riešenie

Observer LITE - Centrálna jednotka so zabudovanou batériou

Centrálna jednotka LogHub – Observer je komunikačné zariadenie, ktoré zbiera namerané údaje z loggerov, ktoré sú následne prenášané na server. Centrálna jednotka je určená na nepretržitú prevádzku. Jedna centrálna jednotka dokáže obslúžiť viac ako 100 loggerov.
Je umiestnená v priestoroch podľa požiadaviek zákazníka. Najčastejšie sú to skladové priestory, chladiace alebo mraziace zariadenia a pod., kde sa nachádza cenný a citlivý tovar. Centrálna jednotka komunikuje bezdrôtovo vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz a na komunikáciu so serverom a servisným API využíva Wifi. Údaje z loggerov sa tiež zbierajú bezdrôtovo. Kompatibilná je s ktorýmkoľvek z loggerov z „LITE“ rady.

Rozsah použitia: -10 až 65°C, do 90%RH
Rozmery: 45x68x30 mm
IP krytie: IP30
Typická spotreba: 160mA
Napájanie: zo siete cez adaptér. 
Napájanie v prípade výpadku el. energie: Batéria – výdrž batérie 7 – 14 hodín.

Cloudové riešenie | Teplota | Vlhkosť

Logger PLUS

Logger je malé, batériou napájané zariadenie na online meranie teploty a vlhkosti. Údaje namerané loggerom sú prenášané do centrálnej jednotky pomocou bezdrôtovej technológie a následne na server. Namerané údaje sú zbierané cloudovým riešením a dostupné online prostredníctvom webovej aplikácie.

Rozsah použitia: -10 až 65°C, do 90%RH
Rozmery: 32x49x22mm, 36x42x16mm, 64x37x17mm
IP krytie: IP30
Výdrž batérie: 2 roky

Cloudové riešenie | Teplota

Logger PLUS so sondou

Logger plus s externou sondou na meranie teploty do priestorov so špeciálnymi požiadavkami (napr. mraziace boxy). Logger je malé, batériou napájané zariadenie na online meranie teploty a vlhkosti. Údaje namerané loggerom sú prenášané do centrálnej jednotky pomocou bezdrôtovej technológie a následne na server. Namerané údaje sú zbierané cloudovým riešením a dostupné online prostredníctvom webovej aplikácie.

Merací rozsah: -55 až 150°C
Rozsah použitia: 0 až 65°C, do 90%RH
Výdrž batérie: 2 roky
Rozmery: 36x42x16mm
IP krytie: IP66
Priemer externej sondy: 4mm
Dĺžka káblu externej sondy: až do 1m

Cloudové riešenie | Teplota

Logger PLUS do extrémnych podmienok

Logger do extrémnych podmienok (napr. udiareň). Vhodné do náročných výrobných procesov. Food safe. Odolá čisteniu priestorov tlakovou vodou aj parou.
Logger je malé, batériou napájané zariadenie na online meranie teploty a vlhkosti. Údaje namerané loggerom sú prenášané do centrálnej jednotky pomocou bezdrôtovej technológie a následne na server. Namerané údaje sú zbierané cloudovým riešením a dostupné online prostredníctvom webovej aplikácie.

Rozsah použitia: -40 až 105°C
Rozmery: 54x67x22mm
IP krytie: IP67
Výdrž batérie: 2 roky

LogHub LONG RANGE

Cloudové riešenie

LONG RANGE - Centrálna jednotka

Centrálna jednotka LogHub – Observer je komunikačné zariadenie, ktoré zbiera namerané údaje z loggerov, ktoré sú následne prenášané na server. Centrálna jednotka je určená na nepretržitú prevádzku. Jedna centrálna jednotka dokáže obslúžiť viac ako 100 loggerov.
Je umiestnená v priestoroch podľa požiadaviek zákazníka. Najčastejšie sú to skladové priestory, chladiace alebo mraziace zariadenia a pod., kde sa nachádza cenný a citlivý tovar. Centrálna jednotka komunikuje bezdrôtovo vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz a na komunikáciu so serverom a servisným API využíva Wifi. Údaje z loggerov sa tiež zbierajú bezdrôtovo. Jednotka vyžaduje napájanie z elektrickej siete avšak jej spotreba je zanedbateľná. Kompatibilná je s ktorýmkoľvek z loggerov z „LONG RANGE“ rady.

Rozsah použitia: -10 až 65°C, do 90%RH
Rozmery: 45x68x18 mm
IP krytie: IP30
Typická spotreba: 160mA
Napájanie: zo siete cez adaptér. 

Cloudové riešenie | Teplota | Vlhkosť

Logger LONG RANGE

Logger je malé, batériou napájané zariadenie na online meranie teploty a vlhkosti. Údaje namerané loggerom sú prenášané do centrálnej jednotky pomocou bezdrôtovej technológie a následne na server. Namerané údaje sú zbierané cloudovým riešením a dostupné online prostredníctvom webovej aplikácie.

Rozsah použitia: -10 až 65°C, do 90%RH
Rozmery: 32x49x22mm, 36x42x16mm, 64x37x17mm
IP krytie: IP30
Výdrž batérie: 2 roky

LogHub SOLO

Riešenie s aplikáciou v mobile | Teplota | Vlhkosť

Logger SOLO

LogHub Logger Solo je zariadenie na bezdrôtové meranie teploty a vlhkosti. Typické aplikácie pre tento produkt sú: farmaceutický priemysel, preprava a skladovanie potravín, ochrana IT infraštruktúry a sledovanie v logistickom reťazci, ako aj iné procesy, kde je potrebné nákladovo efektívne monitorovanie teploty a vlhkosti. Logger Solo je batériou napájané zariadenie, ktoré je možné opakovane používať na rôzne merania (multi-use). Senzor je integrovaný v zariadení. Logger Solo disponuje tlačidlom na spustenie merania a LED diódou na rýchlu indikáciu stavu merania. Logger umožňuje nastavenie hraníc teploty a vlhkosti a frekvencie merania. Údaje sú zaznamenávané a vyhodnocované priamo v loggery a nieje k nemu potrebné zariadenie centrálnej jednotky. Mobilná aplikácia umožní rýchle načítanie dát z dostupných solo loggerov (aktuálne dáta, stav merania, počet záznamov).

Rozsah použitia: -35 až 65°C, do 100%RH
Rozmery: 64x37x17mm
IP krytie: IP30
Výdrž batérie: 2 roky

Vyrobené na Slovensku

Celý proces návrhu, vývoja, dizajnovania a výroby prebieha priamo v spoločnosti R-DAS, s.r.o.,
vo vlastných výskumných laboratóriách, a preto je firma schopná zabezpečiť vysokú kvalitu
svojich produktov a dokáže flexibilne a rýchlo reagovať na zmeny a požiadavky zákazníkov.
Monitorovací systém je možné prispôsobiť na mieru potrebám zákazníkov a na vyžiadanie
realizovať jeho individuálne úpravy.